+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Rampa nawadniająca na pola hodowlane

Rampy nawadniające na pola hodowlane firmy BCC pełnią funkcje nawadniające w kontenerowych szkółkach leśnych gwarantując elastyczne i niezawodne funkcjonowanie.

Ramiona ramp mogą być wyposażone w dodatkową linię nawadniającą wyposażoną w dysze o niskim stopniu przepływu do środków chemicznych. Główna linia, wyposażona w większe dysze używana jest do nawadniania i nawożenia.

Alternatywnie do dodatkowej linii z dyszami mogą być zastosowane potrójne dysze umieszczone na głównej linii zasilającej pozwalające na stosowanie różnych stopni przepływu dla określonych zastosowań, np. nawadniania, nawożenia, stosowania chemikaliów (fungicydy i środki owadobójcze).

 

W zależności od przeznaczenia stosuje się całą gamę różnych dysz stosownie do wymagań fizycznych obszarów zadaszonych i pól uprawnych, np. dysze strukturalne, dysze narożne, dysze o określonym stopniu przepływu i wielkości kropel. Aby uniknąć wysychania substratu na krawędziach pól i przy ścieżkach rampy wyposażone są w krańcowe dysze nawadniające. 

Pobierz załącznik