+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Rampa nawadniająca do namiotów

Projekt ramp nawadniających do namiotów oparty jest na koncepcji modułowej. W zależności od wymagań uprawy można zmieniać i dodawać poszczególne elementy ramp.

Ramiona rampy mogą być wyposażone w dodatkową linię nawadniającą wyposażoną w dysze o niskim stopniu przepływu do środków chemicznych. Główna linia, wyposażona w większe dysze używana jest do nawadniania i nawożenia. Alternatywnie do dodatkowej linii z dyszami mogą być zastosowane potrójne dysze umieszczone na głównej linii zasilającej pozwalające na stosowanie różnych stopni przepływu dla określonych zastosowań, np. nawadniania, nawożenia, stosowania chemikaliów (fungicydy i środki owadobójcze). W zależności od przeznaczenia stosuje się całą gamę różnych dysz stosownie do wymagań w namiotach, np. dysze strukturalne, dysze narożne, dysze o określonym stopniu przepływu i wielkości kropel. Dostępne są także dysze krańcowe zapobiegające wysychaniu substratu wzdłuż krawędzi i chodników. Te dodatkowe dysze posiadają większy stopień przepływu.

Typ systemu szynowego, wysokość rampy i szerokość jej ramion narzucone są przez wymiary namiotu. Dla wąskich mniejszych namiotów o szerokości do 16 m zaleca się pojedynczy system szynowy. Większe i szersze namioty do 25 m szerokości wymagają bardziej stabilnej konstrukcji. Dla nich opracowano podwójny system szynowy. Maksymalna efektywna długość szyn jest ograniczona do 100m, zarówno dla systemu pojedynczego jak i podwójnego.

Pobierz załącznik