+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Półautomatyczna linia pakująca

Tekturowe płaskie arkusze opakowań zaginane i przygotowywane są w maszynie do opakowań. Pudełka umieszcza się na podajniku wejściowym. Na podajniku tym znajduje się maszyna sklejająca spody opakowań. Następnie opakowania podnoszone są przez podajnik do góry i podawane na górny zbiorczy podajnik rolkowy 3 poziomowej stacji pakującej (patrz rysunek poniżej). Wydajność linii pakującej wynosi ok. 160 000 sadzonek dziennie.

W tym samym czasie kasety z sadzonkami dostarczane są z ramowego systemu stojaków. Kasety wprowadzane są na podajnik, a następnie docierają do rozdzielacza kaset, gdzie są odseparowywane. W następnej kolejności popychacz zasilający przemieszcza rozdzielone kasety na środkowy zbiorczy podajnik rolkowy trzypoziomowej stacji ręcznego pakowania.

Stacja ręcznego pakowania składa się z 3 poziomów; przygotowane puste opakowania gromadzone są na górnym poziomie, odseparowane kasety z roślinami umieszczane są na środkowym poziomie, a wypełnione kartony i puste kasety przetransportowywane są na najniższy poziom. Każde stanowisko robocze ma przypisany stół roboczy i ruchomy podnoszony stół.

Każdy operator bierze odseparowane kasety z sadzonkami ze środkowego podajnika i umieszcza je na swoim stole roboczym. Następnie sięga po pusty karton z górnego podajnika i stawia go na stole roboczym. Pusty karton zabierany jest z górnego podajnika i umieszczany na podnoszonym stole roboczym (wysokość stołu jest regulowana dla zapewnienia ergonomii pracy).

Operator pobiera sadzonki z kasety i, po wizualnej ocenie ich jakości, umieszcza rośliny w kartonie. Sadzonki, które zostały źle ocenione, są odrzucone i odłożone z powrotem do kasety.

Po opróżnieniu kasety (pomijając odrzucone sadzonki i/lub pozostające w kasecie puste nieobsiane cele) jest ona ustawiana wzdłuż na dolnym podajniku stacji roboczej, następnie ze środkowego podajnika pobierane są kolejne sadzonki z następnej odseparowanej kasety – pakowanie w kartony może być stale kontynuowane.

Po zapakowaniu w karton odpowiedniej ilości sadzonek podnoszony stół jest obniżany, a karton wstawiany jest na niższy podajnik (wraz z pustymi kasetami). Następnie stół jest podnoszony, z górnego podajnika pobiera się pusty karton, umieszcza się go na stole roboczym, a ze środkowego podajnika wyciąga się kasetę i umieszcza ją na także na stole roboczym. Można ponownie wznowić napełnianie następnego kartonu.

Wypełnione kartony i opróżnione kasety umieszcza się na niższym podajniku taśmowym skąd trafiają one do popychacza, za pomocą którego kartony wypychane są na napędzany podajnik rolkowy wprost do systemu paletyzacji.

W drodze do systemu paletyzacji (patrz zdjęcie) wszystkie kartony przechodzą przez urządzenie zamykające, w którym następuje zamknięcie kartonów i ich otaśmowanie.

Palety gromadzone są na ładowarce palet. Automatycznie dana paleta jest odseparowywana i ustawiana w zależności od partii wysiewu, a kartony mogą być automatycznie ładowane na paletę. Kiedy paleta jest w pełni załadowana kartonami dostarcza się ją do stacji owijania i przekazuje się ją do podajnika wyjściowego skąd jest odbierana wprost na ciężarówki.

Pobierz załącznik