+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Zasobnik substratu

Substrat hodowlany jest w szkółkach kontenerowych jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość produkowanych sadzonek. Dostarcza im wody, tlenu, składników odżywczych i mineralnych oraz stabilizuje sadzonki. Składa się ze składników organicznych i nieorganicznych. Składniki organiczne zawierają torf i materiały pochodzące z kompostowania takie jak np. kora czy trociny. Składniki nieorganiczne zawierają perlit, wermikulit i inne materiały, np. piasek, pumeks, wełnę skalną, płatki polistyrenu. Do mieszaniny mogą być również dodawane inne dodatki, jak nawozy o powolnym uwalnianiu składników lub wapno dolomitowe (dla poprawy pH).

Zasobnik substratu to urządzenie, które umożliwia dokładne i jednorodne wymieszanie wszystkich składników substratu, co zapewnia szybsze i równomierne kiełkowanie nasion, dobre ukorzenienie sadzonek i ich prawidłowy rozwój.

Pobierz załącznik