+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Siewnik

Warunki pogodowe naszej strefy klimatycznej warunkują stosunkowo krótki okres siewu w szkółkach kontenerowych. Siewnik precyzyjny BCC jest dostosowany do tych specyficznych warunków i charakteryzuje się:

  • bardzo wysoką wydajnością pracy
  • dokładnością siewu
  • możliwością siewu nasion różnych gatunków i rozmiarów
  • niezawodnością i niskimi kosztami utrzymania.

Dzięki powyższej charakterystyce siewnik precyzyjny BCC jest używany w szkółkach kontenerowych na całym świecie a jego wykorzystanie wpływa na oszczędności kosztów pracy przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produkcji.

Siewnik precyzyjny BCC pozwala na osiągnięcie wysokiej dokładności wysiewu. Zazwyczaj szkółki wykorzystujące siewnik precyzyjny osiągają dokładność większą niż 95%, a prawidłowe przygotowanie i oczyszczenie nasion zwiększa tę dokładność do ponad 98%.

Pobierz załącznik