+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Myjka do kaset

W trakcie produkcji kasety są zanieczyszczane podłożem, korzeniami, nasionami chwastów, patogenami grzybowymi, mchami i glonami. Zanieczyszczenia te mogą mieć poważne negatywne skutki dla produkcji i ogólnej higieny w środowisku szkółki. Jednym z mechanizmów obronnych przed wprowadzeniem chorób do szkółki jest skuteczne czyszczenie i dezynfekcja kaset.

Myjka do kast BCC składa się z dwóch modułów: modułu wysokiego ciśnienia do mechanicznego czyszczenia kaset oraz modułu gorącej wody do dezynfekcji kaset. Połączenie obu modułów zapewnia skuteczne usuwanie cząstek mineralnych, większych elementów organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczeń biologicznych z używanych kaset.

Pobierz załącznik