+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Moduł oczyszczania wody

Moduł oczyszczania wody pozwala na uzdatnianie i recyrkulację wody w myjce do kaset. Pracuje w obiegu zamkniętym.  Dzięki powtórnemu obiegowi zmniejszeniu ulega zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków.

Pobierz załącznik