+48 607 543 738 | +48 533 319 191

ForTech SystemTechnologie dla leśnictwa

Moduł do szkółkowania

Moduł do szkółkowania to urządzenie umożliwiające automatyczne przesadzanie siewek do kaset z celami o większych rozmiarach.

Precyzyjna praca modułu pozwala na wykonanie zgłębienia w substracie, a następnie umieszczenie siewki na właściwej głębokości w środku celi.